Tournaments / Toernooie

Piet Robbertse Open / Ope 2016

We are proud to host the Piet Robbertse Open 2016. The tournament will take place at the Dutch Reformed Church, corner of Fakkel and President Street, Silverton, Pretoria from 28 to 31 January 2016. Come and join us for a weekend of the best chess that Pretoria has to offer. The information piece can be downloaded here. Please enter the tournament on the Tshwane Chess Website.

Ons bied met trots die Piet Robbertse Ope 2016 aan. Die toernooi vind plaas vanaf 28 tot 31 Januarie 2016 by die Nederduits Gereformeerde Kerk, hoek van Fakkel en President Straat, Silverton, Pretoria. Kom geniet 'n naweek van die beste skaak te bied in Pretoria saam met ons. 'n Inligtingstuk is hier beskikbaar. Skryf asseblief in vir die toernooi by die Tshwane Chess Webtuiste.