Members / Lede

Club Fees / Klubfooie 2016

Club fees for 2016 are R350. Fees for seniors (above 60 years), scholars and students are R150.

Klubfooie vir 2016 beloop R350. Fooie vir seniors (bo 60 jaar), skoliere en studente is R150.

CHESSA and Tshwane Fees / CHESSA en Tshwane Fooie 2016

From 2016, club members must pay their CHESSA and Tshwane Union fees directly into the Tshwane Union bank account. CHESSA fees are R200 for seniors and R100 for juniors. Tshwane fees are R100 for all players. Please see http://www.tshwanechess.com/register/ for more information.

Vanaf 2016 moet alle lede hulle CHESSA en Tshwane Uniegeld by Tshwane Unie se bankrekening inbetaal. CHESSA fooie beloop R200 vir seniors en R100 vir juniors. Tshwane fooie beloop R100 vir alle spelers. Besoek asseblief http://www.tshwanechess.com/register/ vir verdere inligting.

Banking Details

Please deposit your club fees into the Pretoria Chess Club bank account. Use the following reference: "NAME SURNAME CLUB FEES".

Betaal asseblief u ledegeld in die Pretoria Skaakklub bankrekening. Gebruik die volgende verwysing: "NAAM VAN LEDEGELD".

Bank: Capitec Bank
Branch Code: 470010
Account Number: 1405546385
Type: Savings
Account Name: Pretoria Chess Club

Registration Form

You can download the member registration form here. Please e-mail the completed form to Riaan Swart.

U can 'n registrasievorm hier aflaai. Stuur asseblief die voltooide vorm per e-pos na Riaan Swart.

Members 2016 / Lede 2016

Member / Lid CHESSA no. Rating Tel. no. Fees Paid
COULSON, Travers (TM) 186059521 1191 076 404 1956 R200
GELDERBLOM, Daniel (D) 169059147 1180 082 829 2096 R200
HOBERG, Friedrich (FW) 169059147 1068 083 608 4432
IVANIC, Jack n/a n/a 072 459 3255
KASPRZYK, Nicolas 100073152 Unrated 081 794 4947
MARAIS, Charl (CF) 169020704 1685 083 270 5295
MOLOPO, Khomotso (KST) n/a n/a 082 534 8696
MOOLMAN, Francois (FP) 137024813 1213 082 440 4622 R200
NELSON, Jaco (WJH) 178027309 1863 074 658 2820
NYAMANDI, Langutani n/a n/a 076 863 0992
PLINT, Graeme (GW) 173030492 1807 083 287 3862
PONELIS, Albert (AA) 147030522 1857 073 529 3036
PRETORIUS, Wiaan 197030992 1668 072 771 6007 R200
SENEKAL, Erik (FP) 108069958 736 083 411 9565 R200
SENEKAL, Fred (FP) 180034076 1802 083 411 9565
SLABBERT, Wim (WJ) 147035021 1320 082 296 4150 R200
SWART, Riaan (RJ) 179037039 1523 083 295 1448 R200
VAN DEN HEEVER, Derik (FJ) 164073174 Unrated 072 456 6282
VAN DER WALT, Pierre (PE) 156039522 1735 076 408 5555
VAN GINKEL, Adolf (A) 165069953 Unrated 082 550 8035
VAN WYK, Justus (JM) 134040852 1194 082 853 0958 R200
VAN ZYL, Fred (FJ) n/a n/a 079 433 6209 R350
VENTER, Yolandi n/a n/a 062 837 8036
VON WILLICH, Gideon (GPR) 19910729 1385 083 560 7115 R200
WHITE, Kyra n/a n/a 061 854 5007
WILKEN, Justin (JB) 171042847 1889 079 102 7473
WILSON, Nic (N) 170043083 1533 076 684 0953
WILSON, Lindi n/a n/a 079 102 7473

Ratings - January 2016